Một tổ chức nước ngoài chi gần 9.000 tỷ đồng mua cổ phiếu Vinamilk