Dịch vụ cho giới siêu giàu: Tour du lịch 9 ngày, giá hơn 1 tỷ