Ví Việt đoạt giải thưởng OSCAR trong lĩnh vực ICTkhu vực Châu Á – TBD