Vị trí của dự án Verosa Park Khang Điền tạo nhiều thuận lợi