Vì sao chủ đầu tư Hancorp bị phản ứng tại khu Đoàn ngoại giao?