Từ thợ lái máy kéo thành chủ doanh nghiệp hàng đầu châu Á chỉ nhờ…lốp xe