Triều Tiên tiếp tục đóng cửa nhà hàng tại Việt Nam