“Tiến đánh” nghỉ dưỡng ven biển, đại gia phố núi có liều lĩnh?