Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa có được tại vị?