Thống đốc Lê Minh Hưng: Lãi suất cho vay sẽ giảm thêm 0,5%/năm

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng vừa chọn lọc giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của 1 vài tổ chức tín dụng đối có bạn vay để cung cấp nhu cầu vốn phục vụ 1 số lĩnh vực, ngành kinh tế tính từ ngày 10.7.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở phân tích tình hình kinh tế vĩ mô, phân khúc tiền tệ, ngày 7.7.2017, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã ban hành chọn lọc điều chỉnh giảm 0,25%/năm 1 vài mức lãi suất điều hành, giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối có bạn vay để cung cấp nhu cầu vốn phục vụ 1 số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Cuối ngày 7.7.2017, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 1 vài văn bản điều chỉnh giảm lãi suất có hiệu lực từ ngày 10.7.2017.

Theo đây, giảm 0,25%/năm 1 vài mức lãi suất điều hành gồm lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong chi trả điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong chi trả bù trừ của NHNN đối có 1 vài ngân hàng.

NHNN cũng chọn lọc giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối có bạn vay để cung cấp nhu cầu vốn phục vụ 1 số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Cùng có đây, NHNN đề nghị 1 vài tổ chức tín dụng thực hiện đúng 1 vài quy định và chỉ đạo của NHNN về lãi suất tiền gửi của tổ chức, cá nhân ở tổ chức tín dụng, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối có bạn vay để cung cấp nhu cầu vốn phục vụ 1 số lĩnh vực, ngành kinh tế.

Chủ động cân đối giữa nguồn vốn và sử dụng vốn để chắc chắn thanh khoản; thực hiện 1 vài biện pháp tiết giảm giá thành vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh để có cơ sở giảm lãi suất cho vay đối có 1 vài lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay đối có 1 vài lĩnh vực sản xuất kinh doanh; ứng dụng mức thu phí hợp lý đối có 1 vài khoản phí được thu theo quy định của pháp luật nhằm chia sẻ gặp khó đối có bạn vay.

Thống đốc Lê Minh Hưng đề nghị 1 vài tổng giám đốc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, đô thị có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện văn bản này. Định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, 1 vài tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện 1 vài biện pháp nêu ở mục 1; báo cáo tình hình lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam bắt đầu từ kỳ báo cáo tháng 7.2017 về NHNN.

Căn hộ SunWah Pearl là dự án được đầu tư và thi công bởi tập đoàn Sunwah Group nổi tiếng của Hồng Kông có hơn 50 năm thi công và phát triển và 100 % vốn đầu tư từ nước ngoài. Dự án căn hộ SunWah Pearl có vị. Xem thêm tài liệu https://canhosunwahpearl.edu.vn/gia-va-phuong-thuc-thanh-toan-can-ho-sunwah-pearl/

Tìm hiểu thêm https://giakhanhland.vn/cho-thue-can-ho-binh-thanh/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339