Thất bại ê chề của tỷ phú Trung Quốc từng chê Apple hết thời