‘So găng’ 5 tổng công ty phát điện lớn nhất cả nước trước thềm IPO