Siêu đồng hồ với giá trên trời gây sửng sốt giới nhà giàu