Phủ nhận có 181 Cục trưởng, Bộ Tài chính khẳng định chỉ có 7 người

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính có 20 Vụ, Cục chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp. Tính đến thời điểm giai đoạn này, ở Cơ quan Bộ Tài chính có 7 Cục trưởng.

phu nhan co 181 cuc truong, bo tai chinh khang dinh chi co 7 nguoi hinh anh 1

Bộ Tài chính cho biết, tính đến thời điểm giai đoạn này, ở Cơ quan Bộ Tài chính có 7 Cục trưởng

Trước tài liệu đăng tải trên 1 số phương tiện tài liệu đại chúng về việc Bộ Tài chính có 181 Cục trưởng, Bộ Tài chính gần như ngay lập tức đã có tài liệu phản hồi cụ thể xung quanh vấn đề này.

Theo quy định tại Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26.7.2017 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính thì “Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện công dụng quản lý nhà nước về: Tài chính- ngân sách (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, một số quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính công ty, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể, tài sản công theo quy định của pháp luật); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; vận hành dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực tân tiến diện chủ có phần vốn nhà nước ở công ty theo quy định của pháp luật”.

Bộ Tài chính cung cấp tài liệu: “Với diện tích và lĩnh vực quản lý rộng lớn nêu trên, cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính có 20 Vụ, Cục chuyên môn và một số đơn vị sự nghiệp. Tính đến thời điểm giai đoạn này, ở Cơ quan Bộ Tài chính có 7 Cục trưởng.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn có 5 Tổng cục và tương đương trực thuộc, gồm: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong 5 Tổng cục và tương đương nêu trên có 4 Tổng cục được tổ chức theo ngành dọc từ Trung ương đến cấp huyện theo địa giới hành chính: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, theo khu vực: Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Tổng số có có 183 Cục ở một số địa phương gồm: 63 Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố, 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố, 35 Cục Hải quan khu vực, 22 Cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Để quản lý và điều hành hoạt động của một đơn vị đầu mối trên cần phải bổ nhiệm 1 cấp trưởng đơn vị đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Tài chính”.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339