Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương xem xét lại mức kỷ luật Vinastas