Nữ CEO Bitcoin Việt Nam: ‘Có bitcoin thì tôi giàu rồi’