Những trường hợp hay gặp khi sử dụng gas công nghiệp và lắp đặt gas công nghiệp