Những chính sách đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 9.2017

Phát sai lệch bản tin tiên đoán, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 – 50 triệu đồng.

nhung chinh sach dang chu y co hieu luc tu thang 9.2017 hinh anh 1

Phát sai lệch bản tin tiên đoán, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 – 50 triệu đồng

Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện

Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17.7.2017 quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường có hiệu lực từ 5.9.2017.

Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Theo Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17.7.2017 quy định về biện pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước có hiệu lực từ 1.9.2017, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được quy định theo mục đích khai thác nước, có giá trị từ 0,1 – 2%.

Phát sai bản tin tiên đoán thiên tai bị phạt tới 50 triệu đồng

Nghị định 84/2017/NĐ-CP ngày 18.7.2017 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13.11.2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ có hiệu lực từ 10.9.2017, trong đấy quy định truyền, phát sai lệch bản tin tiên đoán, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt từ 40 – 50 triệu đồng. Đồng thời, truyền, phát bản tin tiên đoán, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn chậm so có thời gian quy định cũng bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng.

Sửa đổi tiêu chí phân tích, phân loại viên chức

Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27.7.2017 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9.6.2015 của Chính phủ về phân tích và phân loại cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ 15.9.2017. Trong đấy, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi tiêu chí phân loại phân tích viên chức ở mức đã đi vào hoạt động nhiệm vụ và đã đi vào hoạt động tốt nhiệm vụ theo hướng bỏ đề nghị phải cung cấp tiêu chí: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được ứng dụng và có lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

Như vậy, chỉ viên chức được phân tích ở mức đã đi vào hoạt động hoàn hảo nhiệm vụ mới phải cung cấp tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến như trên.

Một số cơ chế đặc biệt đối có đô thị Hải Phòng

Nghị định 89/2017/NĐ-CP ngày 29.07.2017 quy định 1 số cơ chế, chính sách bán hàng tài chính – ngân sách đặc biệt đối có đô thị Hải Phòng có hiệu lực từ 15.9.2017.

Cơ chế đặc biệt này nhằm thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững kinh tế – xã hội của đô thị; tạo điều kiện để đô thị phát huy tối đa một vài nguồn lực, lợi thế thi công Hải Phòng trở thành đô thị Cảng xanh, văn minh, tiên tiến, trung tâm dịch vụ, công nghiệp lớn có sức tranh đua cao; là trung tâm phát triển kinh tế biển của cả nước; trung tâm giáo dục – đào tạo, y tế và khoa học – công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc và hành lang kinh tế Việt Nam – Trung Quốc. Qua đấy làm đầu tàu kéo theo sự phát triển kinh tế – xã hội của một vài địa phương trong vùng, khu vực và cả nước nhìn chung.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y phạt đến 100 triệu đồng

Theo Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31.7.2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ 15.9.2017, đối có mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, tổ chức, cá nhân phải chịu 1 trong một vài hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối có mỗi hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y là 50 triệu đồng đối có cá nhân và 100 triệu đồng đối có tổ chức.

Văn phòng Chính phủ quản lý Hệ thống tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 7.8.2017 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của một vài nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu lực từ ngày 25.9.2017.

Theo đấy, sửa đổi, bổ sung 1 số điều, khoản của Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14.2.2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Trong đấy, về thi công Hệ thống tài liệu tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thi công, quản lý Hệ thống tài liệu tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thống nhất trong toàn quốc; mở bán công khai một vài phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đã được cấp có thẩm quyền xử lý trên Hệ thống tài liệu tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và Cổng tài liệu điện tử của Chính phủ.

Chế độ tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nghị định 93/2017/NĐ-CP ngày 07.8.2017 quy định về chế độ tài chính đối có tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, phân tích hiệu quả đầu tư vốn nhà nước ở tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước có hiệu lực từ 25.9.2017.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Bạn có thể click vào đấy để so sánh toàn bộ giá của một vài căn hộ bình thạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339