NHNN nói gì về thẻ ATM chỉ được rút 5 triệu đồng/ngày?

Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), dự thảo Thông tư số 19 dự trù bổ sung thêm dịch vụ rút tiền mặt ở POS có hạn mức không quá 5 triệu đồng/ngày, chứ không phải là hạn chế rút tiền mặt ở ATM và không liên quan tới ATM.

nhnn noi gi ve the atm chi duoc rut 5 trieu dong/ngay? hinh anh 1

Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, dự thảo Thông tư số 19 dự trù bổ sung thêm dịch vụ rút tiền mặt ở POS có hạn mức không quá 5 triệu đồng/ngày, chứ không phải là hạn chế rút tiền mặt ở ATM và không liên quan tới ATM (ảnh minh họa).

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về làm việc thẻ ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Trong đây có 1 số quy định được người dân quan tâm và có một số ý kiến trái chiều như: hạn mức rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng ở nước ngoài là 30 triệu đồng trong 1 ngày; hạn mức rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng ở đơn vị đồng ý thẻ là 5 triệu đồng trong 1 ngày; hạn mức tín dụng trong trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản chắc chắn là không quá 80% giá trị của tài sản đây và tối đa là 1 tỷ đồng, đối có trường hợp không có tài sản chắc chắn thì hạn mức cấp tín dụng tối đa là 500 triệu đồng …

Về tài liệu “1 thẻ tín dụng chi tiêu ở nước ngoài chỉ được rút tiền mặt ngoại tệ tối đa là 30 triệu đồng trong 1 ngày”, theo lý giải từ NHNN, giai đoạn này, đa số hạn mức rút tiền mặt ở nước ngoài, đối có thẻ tín dụng, bạn được sử dụng trong dao động hạn mức tín dụng xác định khi mở thẻ; đối có thẻ ghi nợ, bạn được sử dụng trong dao động số dư của tài khoản chi trả ở ngân hàng.

Do đây, dự thảo thông tư quy định về hạn mức tối đa tương đương 30 triệu trong 1 ngày (không ứng dụng cho việc chi trả bằng thẻ, chỉ ứng dụng cho rút tiền mặt ở nước ngoài, ứng dụng cho cả thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ trả trước, một số ngân hàng có thể quy định hạn mức cụ thể trong giới hạn này). Mục tiêu của quy định này là nhằm cắt giảm chi tiêu bằng tiền mặt nhìn chung và chi tiêu bằng tiền mặt ở nước ngoài nói riêng; cắt giảm nguy cơ việc “chảy máu” ngoại tệ ra nước ngoài; từng bước tạo sự minh bạch thông qua chi trả không dùng tiền mặt…

Và để cung cấp quy định này, một số ngân hàng đều sở hữu hệ thống công nghệ tài liệu cho phép giám sát, cảnh báo tự động việc rút tiền mặt nhiều lần ở nước ngoài để có một số một sốh thức, một sốh thức thích hợp.

“NHNN không quy định hạn mức đối có việc sử dụng thẻ để chi trả hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị đồng ý thẻ nước ngoài, ở dự thảo Thông tư chỉ bổ sung quy định để làm rõ thẻ được sử dụng để chi trả tiền mua hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài theo một số mục đích được pháp luật Việt Nam cho phép, thích hợp có qui định “tự do hóa chuyển nhượng vãng lai”, Vụ Thanh toán NHNN nêu rõ.

Với một số quy định như trên ở dự thảo thông tư không làm một sốh tân/cản trở việc chi trả hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ; từng bước cắt giảm và kiểm soát việc rút/sử dụng tiền mặt ở nước ngoài và góp phần cung cấp đề nghị về giám sát, quản lý về ngoại hối.

Đối có tài liệu “chuyển nhượng rút tiền mặt từ thẻ ở đơn vị đồng ý thẻ, mỗi thẻ được rút tối đa là 05 (năm) triệu đồng Việt Nam trong 1 ngày”, NHNN cho hay: Hiện nay pháp luật chỉ quy định một số POS đặt ở chi nhánh, phòng chuyển nhượng của ngân hàng mới được phép ứng tiền mặt cho chủ thẻ.

Theo đề xuất của một số ngân hàng và cũng là thông lệ quốc tế để cung cấp chi tiêu tiền mặt của chủ thẻ trong 1 số trường hợp (khẩn cấp, ngoài giờ làm việc, nơi không có ATM, một số dịch vụ không hỗ trợ chi trả thẻ…), Dự thảo Thông tư dự trù bổ sung thêm dịch vụ rút tiền mặt ở POS có hạn mức không quá 5 triệu đồng/ngày (không phải là hạn chế rút tiền mặt ở ATM và không liên quan tới ATM).

Các POS ở đơn vị đồng ý thẻ được triển khai dịch vụ phải cung cấp một số tiêu chí do một số ngân hàng quy định và được ngân hàng quản lý, giám sát trong quá trình triển khai dịch vụ.

Dự thảo dự trù mở rộng phạm vi dịch vụ ở POS, theo NHNN, thực ở là nhằm cung cấp tốt hơn nhu cầu của bạn, và không một sốh tân đối có một số quy định về rút tiền mặt ở máy ATM trong lãnh thổ Việt Nam nên không gây ảnh hưởng đến việc rút tiền mặt bằng thẻ qua ATM của bạn.

Về tài liệu “hạn mức tín dụng trong trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản chắc chắn là không quá 80% giá trị của tài sản đây và tối đa là 1 tỷ đồng, đối có trường hợp không có tài sản chắc chắn thì hạn mức cấp tín dụng tối đa là 500 triệu đồng”, NHNN cho rằng: Để triển khai 1 số nội dung ở Luật sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (sắp trình Quốc hội thông qua) mà NHNN được giao giải đáp, trong đây có nội dung về hạn mức thẻ tín dụng của cá nhân quy định ở khoản 1 Điều 126 Luật một số tổ chức tín dụng 2010, ở dự thảo Thông tư đã có quy định cụ thể đối có vấn đề này.

Tuy nhiên, nếu trích dẫn không đầy đủ có thể bị hiểu lầm là hạn mức thẻ tín dụng quy định ở dự thảo là ứng dụng đối có mọi bạn.

Quy định ở dự thảo Thông tư là: “Hạn mức thẻ tín dụng đối có cá nhân quy định ở khoản 1 Điều 126 Luật một số tổ chức tín dụng (sửa đổi, bổ sung) như sau: Trường hợp phát hành thẻ tín dụng có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ không quá 80% giá trị của tài sản bảo đảm và tối đa là 01 (1) tỷ đồng Việt Nam; Trường hợp phát hành thẻ tín dụng không có tài sản bảo đảm: hạn mức tín dụng cấp cho chủ thẻ tối đa là 500 (năm trăm) triệu đồng Việt Nam”.

Theo đây, quy định trên chỉ ứng dụng đối có cá nhân quy định ở khoản 1 Điều 126 Luật một số tổ chức tín dụng nhằm dự trù giải đáp cho nội dung ở Luật sửa đổi, bổ sung Luật một số tổ chức tín dụng năm 2010 (sắp trình Quốc hội). Đối có một số đối tượng bạn khác thì dự thảo thông tư không quy định hạn mức thẻ tín dụng tối đa.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339