Nhiều ngân hàng giảm lãi suất cho vay xuống 6,5%/năm