Nhà nước không quản lý giá xăng dầu thì chẳng khác gì “thả hổ về rừng”