Dừng KM 50% cho thuê bao trả trước: Dễ phát sinh SIM rác trong tương lai