Nhà cấp 4 cũ ở Sài Gòn lột xác thành căn hộ vạn người mê