Người bị “lừa dối” phẫn uất khi mua sản phẩm của Khaisilk làm quà