Nghịch lý: Thuế ở VN thấp, nhưng miễn thuế cho DN FDI quá nhiều