Ngày “cựu” lãnh đạo hầu tòa, Sacombank bỗng… tăng kịch trần