Ngày 20.7 sẽ thống nhất biện pháp quản lý Uber, Grab