Ngắm tượng quan âm bằng sứ giá 45,5 tỷ của “thánh gốm sứ” Trung Hoa