Mỹ sẽ không chỉ “rót” 10 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam