Mỗi sạp chợ An Đông giá bằng… một căn nhà mặt tiền thời năm 1990