Học phí tiếng Anh là gì

Học phí (tiếng Anh: tuition) là số tiền được sử dụng để trả cho giáo viên, các trường học, cao đẳng, hay đại học.

Học phí tiếng Anh là tuition /tʃuːˈɪʃ.ən/.

Một số các loại phí trong tiếng Anh:

Fee /fi:/: Học phí.

Fare /feər/: Phí di chuyển (Thanh toán khi đi các phương tiện như máy bay, bus,etc.).

Fine /faɪn/: Phí tổn (Thanh toán khi bị phạt).

Toll /toʊl/: Phí xa lộ.

Charge /tʃɑ:dʒ/: Phí ăn uống, dịch vụ.

Examples:

All students receive tuition in basic maths.

(Tất cả học sinh nhận được học phí môn toán cơ bản).

Many students take jobs to pay the tuition for their courses.

(Nhiều sinh viên tìm việc để trả học phí cho khoá học của mình).

University tuition fees have doubled in the last 4 years.

(Học phí đại học đã tăng gấp đôi trong 4 năm qua).

Bài viết học phí tiếng Anh là gì được soạn bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339