Hẹn gặp lại tiếng Hàn là gì

“Hẹn gặp lại” trong tiếng Hàn là “또 만나겠습니다 (tto mannagessseubnida).” Trong văn hóa giao tiếp của người Hàn Quốc, việc chào hỏi, cảm ơn và hẹn gặp lại được coi trọng, thể hiện nhân cách và đạo đức riêng của mỗi người.

Hẹn gặp lại tiếng Hàn là 또뵜겠습니다 (tto boessgessseubnida). Trong văn hóa giao tiếp người Hàn Quốc rất coi trọng lời chào và lời cảm ơn nó biểu hiện nhân cách riêng mỗi người.

Một số mẫu câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Hàn.

안녕하세요.

annyonghaseayo.

Chào bạn.

만나서 반갑습니다.

(mannaso bangapseumnida)

Rất vui được gặp bạn.

오래간만입니다.

oleaganmanimnida.

Lâu rồi không gặp.

어떻게 지내세요.

o ttogeaji naeseayo.

Bạn thế nào rồi.

또 뵙겠습니다.

tto popggesssưmnida.

Hẹn gặp lại bạn.

미안합니다.

mianhamnida.

Tôi xin lỗi.

늦어서 미안합니다.

neusoesoe mianhamnida.

Tôi xin lỗi đã đến muộn.

괜찮습니다.

kuenchanssưmnida.

Mọi thứ đều ổn.

감사합니다.

gamsahamnida.

Cảm ơn.

잠깐만요.

jamkkanmanyô.

Làm ơn đợi một chút .

안녕히 가세요.

annyonghi gaseyô.

Tạm biệt.

Bài viết hẹn gặp lại tiếng Hàn là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Xem thêm thông tin:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339