Hành trình từ mẹ trẻ đơn thân nghèo khó đến tỷ phú sở hữu 4,9 tỷ USD