Hàng loạt dự án bất động sản sắp vào tầm ngắm của Bộ Xây dựng