Grab, Uber: Khi không còn cạnh tranh, họ mới “hạ gục” khách hàng?