Grab, Uber đang làm suy yếu ngành công nghiệp ô tô?