Giám đốc WB: Việt Nam là nền kinh tế mở cửa nhất thế giới