Giá vàng hôm nay 4.9: Được dự báo tiếp tục tăng mạnh?