Giá vàng hôm nay 15.11: Ngược chiều với giá vàng thế giới?