Giá USD hôm nay (18.7): Giá USD “chợ đen” tiếp tục giảm