Giá USD hôm nay (12.7): Giá USD “chợ đen” nổi sóng