Giá thiết kế thi công không gian sảnh khách sạn, khu nghĩ dưỡng hiệu quả năm 2020