Giá điện điều chỉnh tăng lên 1.720 đồng/kWh

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Ngày 30.11, Bộ Công Thương đã ra mắt điều chỉnh tăng giá phân phối lẻ điện bình quân năm 2017 lên 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị tăng thêm), tăng 6,08% so có giá phân phối điện bình quân hiện hành (1.622 đồng/kWh).

gia dien dieu chinh tang len 1.720 dong/kwh hinh anh 1

Giá điện điều chỉnh tăng lên 1.720 đồng/kWh (Ảnh: IT)

Bộ Công Thương cho biết, được sự chấp nhận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc điều hành giá phân phối lẻ điện năm 2017, giá phân phối lẻ điện bình quân được điều chỉnh có mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị tăng thêm), tăng 6,08% so có giá phân phối điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh). Thời điểm điểu chỉnh là từ 1.12.2017.

Cũng theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá phân phối điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ, trong đây có tham khảo đến những nhân tố tăng giảm giá thành đầu vào và những khoản giá thành chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và giá thành ước thực hiện năm 2017 theo quy định ở Quyết định số Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá phân phối điện lẻ bình quân.

Theo Bộ Công Thương, năm 2016, sản lượng điện thương phẩm thực hiện là 159,79 tỷ kWh; mật độ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57%, thấp hơn 0,13% so có kế hoạch và thấp hơn 0,37% mật độ tổn thất điện năng thực ở của EVN năm 2015 (7,94%).

Tổng giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 266.104,25 tỷ đồng (lương từ thanh lý, nhượng phân phối tài sản cố định và vật tư thu hồi, lương từ vận hành cho thuê cột điện đã được tính giảm trừ trong giá thành sản xuất kinh doanh điện); giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 1.665,29 đ/kWh, trong đây: Tổng giá thành khâu phát điện là 203.000,73 tỷ đồng, tương ứng có giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.270,38 đ/kWh; Tổng giá thành khâu truyền tải điện là 16.167,27 tỷ đồng, tương ứng có giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 101,18 đ/kWh; Tổng giá thành khâu phân phối – phân phối lẻ điện là 45.859,32 tỷ đồng, tương ứng có giá thành khâu phân phối – phân phối lẻ điện theo điện thương phẩm là 286,99 đ/kWh; Tổng giá thành khâu phụ trợ – quản lý ngành là 1.076,93 tỷ đồng, tương ứng có giá thành khâu phụ trợ – quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,74 đ/kWh.

Cũng theo Bộ Công Thương, doanh thu phân phối điện năm 2016 là 265.510,79 tỷ đồng (tương ứng giá phân phối điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đ/kWh). Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.

Thu nhập từ những vận hành có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 là 3.251,66 tỷ đồng.

Tổng cùng vận hành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và những vận hành liên quan đến vận hành điện năm 2016 EVN lãi 2.658,20 tỷ đồng (chưa tính tới lương từ sản xuất khác như xây lắp điện, sửa chữa thí nghiệm điện, những dịch vụ cho thuê tài sản, vận tải, bốc dỡ, những khoản phạt vi phạm hợp đồng của những Tổng doanh nghiệp Điện lực, v.v.).

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), những khoản giá thành chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 gồm: Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31.12.2016 của những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh điện do doanh nghiệp mẹ EVN có 100% vốn: Tổng doanh nghiệp Truyền tải điện quốc gia là 2.352,25 tỷ đồng; Tổng doanh nghiệp phát điện 1 là 2.782,52 tỷ đồng; Công ty mẹ – Tổng doanh nghiệp phát điện 3 là 3.374,22 tỷ đồng.

Ngoài ra, chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31.12.2016 của khối những doanh nghiệp cổ phần có vốn góp chi phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 714,26 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 386,70 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là 185,48 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339