Thắt chặt mua sắm của cán bộ Trung ương,địa phương

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Phó Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc trung ương được sở hữu 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 10 triệu đồng, 2 tủ đựng tin tức mức giá tối đa 5 triệu đồng/chiếc, 1 bộ máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay mức giá tối đa 15 triệu đồng, 1 liên hệ cố định mức giá tối đa 750 nghìn đồng.

that chat mua sam cua can bo trung uong,dia phuong hinh anh 1

Thủ tướng Chính phủ thắt chặt quy định mua sắm, sở hữu thiết bị văn phòng của cán bộ Trung ương và địa phương trong bối cảnh kinh phí mua sắm công đang lớn (Ảnh minh hoạ)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

Cán bộ cấp tỉnh chỉ được dùng bàn ghế giá tối đa 5 triệu đồng

Theo đây, nguyên tắc, định mức sở hữu máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến đối có cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương và địa phương (cấp tỉnh, huyện), tính cho 1 người gồm: 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 5 triệu đồng, 1 tủ đựng tin tức mức giá tối đa 5 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay mức giá tối đa 15 triệu đồng, 1 liên hệ cố định mức giá tối đa 300 nghìn đồng.

Tiêu chuẩn, định mức sở hữu máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của những chức danh trên (tính cho 01 phòng làm việc) gồm: 1 bộ bàn ghế họp, tiếp khách mức giá tối đa 10 triệu đồng (cấp huyện là 7 triệu đồng), 1 máy in mức giá tối đa 10 triệu đồng, 1 liên hệ cố định mức giá tối đa 300 nghìn đồng.

Đối có cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, nguyên tắc, định mức sở hữu máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến, tính cho 1 người gồm: 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 3 triệu đồng, 1 bộ máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay mức giá tối đa 15 triệu đồng.

Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh cấp xã (tính cho 01 phòng làm việc), gồm: 1 bộ bàn ghế họp, tiếp khách mức giá tối đa 5 triệu đồng, 2 tủ đựng tin tức mức giá tối đa 3 triệu đồng/chiếc, 1 máy in mức giá tối đa 10 triệu đồng, 1 liên hệ cố định mức giá tối đa 300 nghìn đồng.

Cục trưởng không được dùng bàn ghế giá trên 10 triệu đồng

Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg cũng quy định rõ, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội là những chức danh được sở hữu máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến và phòng làm việc theo đề nghị công tác.

that chat mua sam cua can bo trung uong,dia phuong hinh anh 2

Tiêu chuẩn, định mức sở hữu máy móc, văn phòng có chức danh Ủy viên Bộ Chính trị và 1 số chức danh khác

Với những chức danh Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương… cộng những chức danh tương đương và những chức danh có hệ số lương bổng từ 10,4 trở lên được sở hữu 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 25 triệu đồng, 4 tủ đựng tin tức mức giá tối đa 7 triệu đồng/chiếc, 1 bộ máy vi tính để bàn mức giá tối đa 15 triệu đồng, 1 máy vi tính xách tay hoặc thiết bị điện tử tương đương mức giá tối đa 15 triệu đồng, 1 máy in mức giá tối đa 1,75 triệu đồng, 1 liên hệ cố định mức giá tối đa 1,75 triệu đồng (không kể liên hệ công vụ).

Ngoài ra, nguyên tắc, định mức sở hữu máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của những chức danh trên (tính cho 01 phòng làm việc) gồm 1 bộ bàn ghế họp mức giá tối đa 25 triệu đồng và 1 bộ bàn ghế tiếp khách mức giá tối đa 30 triệu đồng.

that chat mua sam cua can bo trung uong,dia phuong hinh anh 3

Tiêu chuẩn, định mức sở hữu máy móc, văn phòng có chức danh Phó Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng và 1 số chức danh khác

Với những chức danh thấp hơn như Phó Tổng Cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc trung ương, những chức danh tương đương và những chức danh có hệ số phụ cấp từ 1,0 đến 1,25 được sở hữu 1 bộ bàn ghế ngồi làm việc mức giá tối đa 10 triệu đồng, 2 tủ đựng tin tức mức giá tối đa 5 triệu đồng/chiếc, 1 bộ máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay mức giá tối đa 15 triệu đồng, 1 liên hệ cố định mức giá tối đa 750 nghìn đồng.

Tiêu chuẩn, định mức sở hữu máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của những chức danh trên (tính cho 01 phòng làm việc) bao gồm 1 bộ bàn ghế họp, tiếp khách mức giá tối đa 10 triệu đồng, 1 máy in mức giá tối đa 10 triệu đồng

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn