Gần 1.200 quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động ra sao?

Tỷ suất sinh lời, chất lượng nợ cao hơn hẳn 1 vài ngân hàng nhưng mô hình quỹ tín dụng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

gan 1.200 quy tin dung nhan dan dang hoat dong ra sao? hinh anh 1

Các quỹ tín dụng huy động từ người dân trong địa bàn và cho vay chính 1 vài thành viên của quỹ. Ảnh: Phước Tuấn.

Riêng trong năm 2016, số liệu từ báo cáo tài chính của 1 vài tổ chức tín dụng cho thấy, mô hình quỹ tín dụng nhân dân đạt ROA 0,89% trong khi cá ngân hàng thương mại Nhà nước chỉ là 0,61%. Tương tự, ROE của loại hình này đạt 13,29%, chỉ thua nhóm doanh nghiệp tài chính vốn có biên lợi nhuận cao, còn lại đều nổi bật so có 1 vài ngân hàng thương mại.

Số liệu tới hết tháng 10/2017 cũng cho thấy, gần 1.200 quỹ tín dụng huy động trên 82.000 tỷ đồng và cho vay dao động 76.000 tỷ, cung cấp tín dụng cho dao động 8-9 triệu người.

Khác có ngân hàng, 1 vài quỹ tín dụng nhân dân chỉ được vận hành theo địa bàn, huy động từ 1 vài thành viên trong địa phương và cũng chỉ được cho vay chính 1 vài thành viên đây. Chính nhờ vậy, 1 vài quỹ tín dụng nắm bắt khá rõ về bạn vay vốn, mật độ nợ xấu cũng thấp nhất trong hệ thống khi chỉ dưới 1%.

Trao đổi có VnExpress, tổng giám đốc 1 ngân hàng thương mại có địa bàn khá rộng ở khu vực nông thôn thừa nhận, họ không có nhiều thế mạnh trong cho vay bằng 1 vài quỹ ngay cả khi lãi suất vay từ 1 vài quỹ tín dụng cao hơn hẳn nhà băng. “Chủ yếu do điều kiện vay của ngân hàng vẫn quá khắt khe, người dân sẵn sàng trả lãi suất cao 1 chút nhưng vay được vốn còn hơn không. Chưa kể, mô hình quỹ tín dụng là huy động và cho vay ở chỗ, 1 vài thành viên hiểu rất rõ nhau, cho vay xong sẽ thu hồi vốn, lãi rất nhanh”, ông lý giải.

Lãi suất cho vay ở 1 vài quỹ tín dụng tuy cao hơn ngân hàng nhưng vẫn thấp hơn nhiều nếu so có 1 vài “hụi”, dịch vụ cầm đồ hay tín dụng “đen”. Do đây, mô hình quỹ tín dụng nhân dân vốn được Ngân hàng Nhà nước cho là biện pháp tốt để hạn chế tín dụng “đen” trong nông thôn.

Tuy nhiên, 1 số quỹ tín dụng nhân dân lại đang làm điều ngược lại có “sứ mệnh” này khi vận hành quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình kình tinh tế xã hội. Trước sự việc Giám đốc Quỹ tín dụng ở Đồng Nai bỏ trốn sau khi mượn danh tiếng quỹ huy động và cho vay trái quy định, dùng tiền cho mục đích cá nhân, trên cả nước cũng xảy ra không ít sự việc tương tự ở 1 số quỹ. Không ít giám đốc quỹ tín dụng đã vướng vòng lao lý.

Riêng trong năm 2016, số liệu từ báo cáo tài chính của 1 vài tổ chức tín dụng cho thấy, mô hình quỹ tín dụng nhân dân đạt ROA 0,89% trong khi cá ngân hàng thương mại Nhà nước chỉ là 0,61%. Tương tự, ROE của loại hình này đạt 13,29%, chỉ thua nhóm doanh nghiệp tài chính vốn có biên lợi nhuận cao, còn lại đều nổi bật so có 1 vài ngân hàng thương mại.

Số liệu tới hết tháng 10/2017 cũng cho thấy, gần 1.200 quỹ tín dụng huy động trên 82.000 tỷ đồng và cho vay dao động 76.000 tỷ, cung cấp tín dụng cho dao động 8-9 triệu người.

Khác có ngân hàng, 1 vài quỹ tín dụng nhân dân chỉ được vận hành theo địa bàn, huy động từ 1 vài thành viên trong địa phương và cũng chỉ được cho vay chính 1 vài thành viên đây. Chính nhờ vậy, 1 vài quỹ tín dụng nắm bắt khá rõ về bạn vay vốn, mật độ nợ xấu cũng thấp nhất trong hệ thống khi chỉ dưới 1%.

Trao đổi có VnExpress, tổng giám đốc 1 ngân hàng thương mại có địa bàn khá rộng ở khu vực nông thôn thừa nhận, họ không có nhiều thế mạnh trong cho vay bằng 1 vài quỹ ngay cả khi lãi suất vay từ 1 vài quỹ tín dụng cao hơn hẳn nhà băng. “Chủ yếu do điều kiện vay của ngân hàng vẫn quá khắt khe, người dân sẵn sàng trả lãi suất cao 1 chút nhưng vay được vốn còn hơn không. Chưa kể, mô hình quỹ tín dụng là huy động và cho vay ở chỗ, 1 vài thành viên hiểu rất rõ nhau, cho vay xong sẽ thu hồi vốn, lãi rất nhanh”, ông lý giải.

Lãi suất cho vay ở 1 vài quỹ tín dụng tuy cao hơn ngân hàng nhưng vẫn thấp hơn nhiều nếu so có 1 vài “hụi”, dịch vụ cầm đồ hay tín dụng “đen”. Do đây, mô hình quỹ tín dụng nhân dân vốn được Ngân hàng Nhà nước cho là biện pháp tốt để hạn chế tín dụng “đen” trong nông thôn.

Tuy nhiên, 1 số quỹ tín dụng nhân dân lại đang làm điều ngược lại có “sứ mệnh” này khi vận hành quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình kình tinh tế xã hội. Trước sự việc Giám đốc Quỹ tín dụng ở Đồng Nai bỏ trốn sau khi mượn danh tiếng quỹ huy động và cho vay trái quy định, dùng tiền cho mục đích cá nhân, trên cả nước cũng xảy ra không ít sự việc tương tự ở 1 số quỹ. Không ít giám đốc quỹ tín dụng đã vướng vòng lao lý.

Riêng trong năm 2016, số liệu từ báo cáo tài chính của 1 vài tổ chức tín dụng cho thấy, mô hình quỹ tín dụng nhân dân đạt ROA 0,89% trong khi cá ngân hàng thương mại Nhà nước chỉ là 0,61%. Tương tự, ROE của loại hình này đạt 13,29%, chỉ thua nhóm doanh nghiệp tài chính vốn có biên lợi nhuận cao, còn lại đều nổi bật so có 1 vài ngân hàng thương mại.

Số liệu tới hết tháng 10/2017 cũng cho thấy, gần 1.200 quỹ tín dụng huy động trên 82.000 tỷ đồng và cho vay dao động 76.000 tỷ, cung cấp tín dụng cho dao động 8-9 triệu người.

Khác có ngân hàng, 1 vài quỹ tín dụng nhân dân chỉ được vận hành theo địa bàn, huy động từ 1 vài thành viên trong địa phương và cũng chỉ được cho vay chính 1 vài thành viên đây. Chính nhờ vậy, 1 vài quỹ tín dụng nắm bắt khá rõ về bạn vay vốn, mật độ nợ xấu cũng thấp nhất trong hệ thống khi chỉ dưới 1%.

Trao đổi có VnExpress, tổng giám đốc 1 ngân hàng thương mại có địa bàn khá rộng ở khu vực nông thôn thừa nhận, họ không có nhiều thế mạnh trong cho vay bằng 1 vài quỹ ngay cả khi lãi suất vay từ 1 vài quỹ tín dụng cao hơn hẳn nhà băng. “Chủ yếu do điều kiện vay của ngân hàng vẫn quá khắt khe, người dân sẵn sàng trả lãi suất cao 1 chút nhưng vay được vốn còn hơn không. Chưa kể, mô hình quỹ tín dụng là huy động và cho vay ở chỗ, 1 vài thành viên hiểu rất rõ nhau, cho vay xong sẽ thu hồi vốn, lãi rất nhanh”, ông lý giải.

Lãi suất cho vay ở 1 vài quỹ tín dụng tuy cao hơn ngân hàng nhưng vẫn thấp hơn nhiều nếu so có 1 vài “hụi”, dịch vụ cầm đồ hay tín dụng “đen”. Do đây, mô hình quỹ tín dụng nhân dân vốn được Ngân hàng Nhà nước cho là biện pháp tốt để hạn chế tín dụng “đen” trong nông thôn.

Tuy nhiên, 1 số quỹ tín dụng nhân dân lại đang làm điều ngược lại có “sứ mệnh” này khi vận hành quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình kình tinh tế xã hội. Trước sự việc Giám đốc Quỹ tín dụng ở Đồng Nai bỏ trốn sau khi mượn danh tiếng quỹ huy động và cho vay trái quy định, dùng tiền cho mục đích cá nhân, trên cả nước cũng xảy ra không ít sự việc tương tự ở 1 số quỹ. Không ít giám đốc quỹ tín dụng đã vướng vòng lao lý.

Riêng trong năm 2016, số liệu từ báo cáo tài chính của 1 vài tổ chức tín dụng cho thấy, mô hình quỹ tín dụng nhân dân đạt ROA 0,89% trong khi cá ngân hàng thương mại Nhà nước chỉ là 0,61%. Tương tự, ROE của loại hình này đạt 13,29%, chỉ thua nhóm doanh nghiệp tài chính vốn có biên lợi nhuận cao, còn lại đều nổi bật so có 1 vài ngân hàng thương mại.

Số liệu tới hết tháng 10/2017 cũng cho thấy, gần 1.200 quỹ tín dụng huy động trên 82.000 tỷ đồng và cho vay dao động 76.000 tỷ, cung cấp tín dụng cho dao động 8-9 triệu người.

Khác có ngân hàng, 1 vài quỹ tín dụng nhân dân chỉ được vận hành theo địa bàn, huy động từ 1 vài thành viên trong địa phương và cũng chỉ được cho vay chính 1 vài thành viên đây. Chính nhờ vậy, 1 vài quỹ tín dụng nắm bắt khá rõ về bạn vay vốn, mật độ nợ xấu cũng thấp nhất trong hệ thống khi chỉ dưới 1%.

Trao đổi có VnExpress, tổng giám đốc 1 ngân hàng thương mại có địa bàn khá rộng ở khu vực nông thôn thừa nhận, họ không có nhiều thế mạnh trong cho vay bằng 1 vài quỹ ngay cả khi lãi suất vay từ 1 vài quỹ tín dụng cao hơn hẳn nhà băng. “Chủ yếu do điều kiện vay của ngân hàng vẫn quá khắt khe, người dân sẵn sàng trả lãi suất cao 1 chút nhưng vay được vốn còn hơn không. Chưa kể, mô hình quỹ tín dụng là huy động và cho vay ở chỗ, 1 vài thành viên hiểu rất rõ nhau, cho vay xong sẽ thu hồi vốn, lãi rất nhanh”, ông lý giải.

Lãi suất cho vay ở 1 vài quỹ tín dụng tuy cao hơn ngân hàng nhưng vẫn thấp hơn nhiều nếu so có 1 vài “hụi”, dịch vụ cầm đồ hay tín dụng “đen”. Do đây, mô hình quỹ tín dụng nhân dân vốn được Ngân hàng Nhà nước cho là biện pháp tốt để hạn chế tín dụng “đen” trong nông thôn.

Tuy nhiên, 1 số quỹ tín dụng nhân dân lại đang làm điều ngược lại có “sứ mệnh” này khi vận hành quy định, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tình kình tinh tế xã hội. Trước sự việc Giám đốc Quỹ tín dụng ở Đồng Nai bỏ trốn sau khi mượn danh tiếng quỹ huy động và cho vay trái quy định, dùng tiền cho mục đích cá nhân, trên cả nước cũng xảy ra không ít sự việc tương tự ở 1 số quỹ. Không ít giám đốc quỹ tín dụng đã vướng vòng lao lý.

Ngoài “chiêu” mượn danh tiếng để huy động và dùng vào việc riêng, không ít cán bộ quỹ tín dụng đã lợi dụng trái phép tiền nhàn rỗi ở quỹ ở 1 số thời điểm để gửi tiết kiệm ở ngân hàng (dưới tên cá nhân). Theo quy định, quỹ tín dụng nhân dân không được phép gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn ở ngân hàng thương mại. “Việc này là họ đang vi phạm kép, họ không được phép lạm dụng tiền gửi ở quỹ để đứng tên cá nhân mình rồi hưởng khoản lãi suất bởi thế”, lãnh đạo 1 thành viên trong hệ thống quỹ tín dụng nhân dân ở Hà Nội bình luận.

Luật sư Trần Minh Hải – Giám đốc điều hành Công ty Luật Basico, người có bí kíp trong thi công quy trình nghiệp vụ tín dụng, trong ngành ngân hàng nhận xét: “Quỹ tín dụng nhân dân là mô hình rất hiệu quả nhưng khâu quản lý Nhà nước lại yếu kém. Tại 1 vài ngân hàng đều có các quy trình huy động, cho vay, quản trị bài bản. Trong khi đây, ở 1 vài quỹ, đa số bị xem nhẹ và cái họ cần giai đoạn này là 1 quy trình huy động và cho vay hiệu quả hơn, giám sát được rủi ro, trong đây có rủi ro lớn đến từ con người”, ông nói.

Riêng có sự việc ở Đồng Nai, sau khi sự việc vỡ lở, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã chủ động phát hiện các sai sót ở quỹ tín dụng ở Đồng Nai và chuyển cơ quan điều tra. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, nếu phát hiện sớm đã không có chuyện Giám đốc quỹ tín dụng Thái Bình bỏ trốn ra nước ngoài bởi thế.

Những yếu kém trong quản lý 1 vài quỹ tín dụng nhân dân mới đây cũng vừa được Đại biểu Mai Sỹ Diến (Thanh Hoá) chất vấn Thống đốc ở Quốc hội. Về vấn đề này, Thống đốc Lê Minh Hưng cũng thừa nhận, dù mật độ nợ xấu chỉ dao động 1% nhưng có 1 số 1 vài quỹ tín dụng nhân dân yếu kém mà cũng có thể tiềm ẩn các nguy cơ gây mất trật tự an ninh.

Ông Hưng cho biết sẽ mạnh tay xử lý theo hình thức sáp nhập, hợp nhất 1 vài quỹ không có khả năng bình phục. Thậm chí, phương án cuối cùng là cho phá sản cũng được tính đến. “Nhưng trong bất luận trường hợp nào chúng tôi cũng sẽ phải phối hợp có 1 vài cơ quan tính năng, độc đáo là Chính quyền địa phương để xử lý 1 1 vàih bài bản, đúng quy định của pháp luật và chắc chắn không gây mất trật tự an toàn, độc đáo là vấn đề về xã hội cũng như lòng tin của người gửi tiền trên 1 vài địa bàn tỉnh, đô thị”, Thống đốc nói.

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339