“Đứt duyên” với HSBC, Techcombank “đóng cửa” với nhà đầu tư nước ngoài?