Đơn xin việc đầy lỗi chính tả của huyền thoại Steve Jobs được đấu giá cao ngất ngưởng