Doanh nghiệp của bà chủ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng có trốn thuế?