Điều chỉnh một vài quy hoạch không khả thi

Du an Sunwah Pearl – cho nên , đề xuất điều chỉnh những khu vực quy hoạch không khả thi, còn vướng mắc ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tại khu vực thuộc các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị , quy hoạch phân khu tỷ lệ một /2.000 trên địa bàn TP. Sở Tài nguyên – Môi trường sẽ đề xuất việc bồi thường, tư vấn đối với mhững trường hợp cấp phép xây dựng với thời hạn vào dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15.5.2015 của UBND TP về ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ , tái định cư lúc nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.
Ngoài ra, để tháo gỡ vướng mắc cho người dân trong khu vực với tính năng quy hoạch là đất hỗn hợp, đất dân cư xây dựng mới, UBND TP sẽ điều chỉnh quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 4.8.2014 về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng trên địa bàn TP.

Tìm hiểu thêm Du an Sunwah Pearl

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339