Công ty “bà chủ” lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng từng có dấu hiệu trốn thuế